Coupon Code: 12881 ENGLISH | 简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

booking

QIANDAOHU QIYUE RESORT profile

2020/4/7 11:52:44
暂无简介
Author:管理员

Prev: Oyo hotel chain creates more "slash bosses" with efficient operation mode

Next: Midea Shunde Foshan profile

Back

Zhejiang Xizi Hotel traffic info

Business zone:West Lake Scenic Area and Lingyin Resort
Area:xihuqu
Address:Zhejiang · hangzhou · xihuqu - No.37 Nanshan Road Xihu District Hangzhou China